ข่าวและประกาศของเว็บ

สวนสุนันทา รับตรงครั้งใหญ่ รอบPortfolio เริ่ม 1 ต.ค.นี้

by Dr.Tuenta Pornmuttawarong -

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง  ครั้งที่2

กำหนดการรับสมัคร
รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
เปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2566
สมัคร Online ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
ปฎิทินการรับสมัคร และรายละเอียดการยื่น Portfolio (Online)
คู่มือขั้นตอนการรับสมัคร
*****************
ที่มา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Attachment 133832629.jpg