ข่าวและประกาศของเว็บ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

by Dr.Tuenta Pornmuttawarong -

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
รอบที่1 portfolio (TCAS67)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 7 มกราคม 2567
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น รหัส 6617
***สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://admission.ssru.ac.th หรือสแกน Qr.code