Fashion and Lifestyle Product Design รอบ Quota มาแล้วน๊าาา!!

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, รองเท้าหรือถุงเท้า และ ข้อความ

📮รอบ Quota มาแล้วน๊าาา!! น้องๆหนูๆคนไหนที่สนใจในการเรียนด้าน Fashion and Lifestyle Product Design
อย่ามัวรีรอ สมัครกันเข้ามาเลย อุปกรณ์การเรียนครบครัน อาจารย์ผู้สอนความสามารถล้นเหลือ คุ้มแน่นอน
สมัครได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565 มาเป็นครอบครัวเดียวกัน รับประกันความบันเทิง🎊
#fashionssru #แฟชั่นสวนนัน #เยาวรุ่นต้องมาละ #ความปังเท่านั้นจะอยู่คู่กับทุกคนนะน้องนะ #ssru #TCAS #TCAS2565​ #DEK65 #TCAS​2566​ #DEK66
.
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์
(แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี) 65
1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565
***สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/
รหัส 6617 การออกแบบแฟชั่น ……………………………….
คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th


..
Last modified: Wednesday, 9 February 2022, 7:42 AM