ปฏิทิน TCAS'65

1

  ข่าวและประกาศของเว็บ

  นาฏศิลป์ไทย สวนสุนันทา กับงานไทยทะยาน

  by Asst. Prof. Dr.Phakamas Jirajarupat -

  อีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากนาฏศิลป์สวนสุนันทา ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้จัดแสดงในพิธีเปิดงานไทยทะยาน ในการแสดงชุดไทยทะยานบันดาลใจ
  ออกแบบลีลานาฏศิลป์​ โดย ผศ.ดร​.ผกามาศ​ จิรจารุภัทร​
  ติดตามชมการแสดงย้อนหลังได้ที่ เพจไทยทะยาน และเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นะคะ

  Cr. Facebook Fanpage : SSRU_Thai Dance




  นาฏศิลป์ไทย สวนสุนันทา ร่วมงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

  by Asst. Prof. Dr.Phakamas Jirajarupat -

  นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (พิธีเปิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565) โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน จาก 67 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และมีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมรวม 79 ชุดการแสดง
  แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาร่วมแสดงผลงานบนเวที จำนวน 2 ชุดการแสดง ได้แก่ “ทิพยดาบุญฑริกวัน” แสดงในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ณ เวทีที่ 2 ห้องประชุมโอฬำรโรจน์ อาคารโอฬำร โรจน์หิรัญ และการแสดง “ปรารูปร๊าหน่ะ” แสดงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ณ เวทีที่ 1 หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ขอบคุณภาพจาก : Facebook งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร
  l งานประชาสัมพันธ์
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
  website : far.ssru.ac.th
  facebook fanpage : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา