ปฏิทิน TCAS'65

ก

  ข่าวและประกาศของเว็บ

  การกำหนดอารมณ์ความรู้สึกในการออกแบบโฆษณา "ของอร่อยแถวบ้าน"

  by Kreetha Thumcharoensathit -

  ให้นศ.เรียนรู้การกำหนดอารมณ์ความรู้สึกในงานออกแบบการออกแบบ โดยใช้เครื่องมือ Color Image Scale (ศึกษาเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา) จากนั้นให้นศ. ปฏิบัติงานด่อไปนี้

  • ดาวน์โหลดใบงานที่ 7 (จากลิ้งก์ที่แนบมา) พร้อมศึกษาทำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่กำหนดใว้
  • ฝึกวิเคราะห์หาอารมณ์และความรู้สึก รวมถึงสืบค้นรูปแบบกราฟิกที่เหมาะสม จากนั้นมากรอกลงในช่องว่างของใบงานให้ครบถ้วน
  • Save .pdf file ให้เปิดดูได้ง่าย และสมบูรณ์ตามต้นฉบับ
  • ไม่ลอกเลียนงานผู้อื่น และส่งงานให้ทันกำหนด

  งานชิ้นที่ 6 งานวาดเส้นอิสระเทคนิค

  by Kreetha Thumcharoensathit -

  ให้ นศ. ปฏิบัติการวาดภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

  • นศ.เลือกเทคนิตในการวาดที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานในครั้งนี้ และไม่ซ้ำกับที่เคยใช้วาดมาแล้ว
  • เลือกรูปภาพทิวทัศน์เมืองที่นศ.จะนำมาใช้อ้างอิงในการวาด พร้อมทั้งศึกษาทบทวนเรื่องทัศนียภาพในการวาดภาพให้เข้าใจ
  • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์แนวคิดที่กำหนดไว้ว่า "ภาพทิวทัศน์ของเมืองที่นรกยังเรียกว่าพี่" พร้อมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน
  • ถ่ายภาพต่าง ๆ ด้วยแอปที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ (เช่น Genius Scan) ถ่ายและตกแต่งภาพให้มีลักษณะเหมาะสมต่อการนำเสนอ
  • ดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อ ใบงานที่ 6 การวาดเส้นทิวทัศน์เมือง (จากลิ้งก์ที่แนบให้มา) จากนั้น ให้กรอกข้อความและใส่ภาพถ่ายลงในช่องที่เว้นไว้ให้ครบถ้วน
  • Save file พร้อม Upload ส่งตามเวลาที่กำหนด

  การเขียนโจทย์การออกแบบโฆษณา "ของอร่อยแถวบ้าน"

  by Kreetha Thumcharoensathit -
  ให้นศ.เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์ในการออกแบบ โดยใช้เครื่องมือแบบฟอร์มการเขียนโจทย์การออกแบบ (Design Brief) (ศึกษาเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา) จากนั้นให้นศ. ปฏิบัติงานด่อไปนี้
  • ดาวน์โหลใบงานที่ 6 (จากลิ้งก์ที่แนบมา) พร้อมศึกษาทำความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่กำหนดใว้
  • นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มากรอกลงในช่องว่างให้ครบถ้วน
  • Save file ให้เปิดดูได้ง่าย และสมบูรณ์ตามต้นฉบับ
  • ไม่ลอกเลียนงานผู้อื่น และส่งงานให้ทันกำหนด

  งานชิ้นที่ 5 งานแรแสง “หมาแมวเพื่อนรัก”

  by Kreetha Thumcharoensathit -

  ให้ นศ. ปฏิบัติการวาดภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

  • นศ.เลือกดินสอ ปากกาหมึกซึม สีขาว เป็นอุปกรณ์ในการวาด และวาดลงบนกระดาษสีดำขนาด A4 
  • เลือกรูปภาพจาก google โดยใช้คำค้นหา cat/dog photography black and white
  • ทดลองเขียนภาพวาดเส้นเหมือนจริง เทคนิคแรแสง พร้อมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
  • ถ่ายภาพต่าง ๆ ด้วยแอปที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ (เช่น Genius Scan) ถ่ายและตกแต่งภาพให้มีลักษณะเหมาะสมต่อการนำเสนอ
  • ดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อ ใบงานที่ 5 การแรแสง_หมาแมวเพื่อนรัก (จากลิ้งก์ที่แนบให้มา) จากนั้น ให้กรอกข้อความและใส่ภาพถ่ายลงในช่องที่เว้นไว้ให้ครบถ้วน
  • Save file พร้อม Upload ส่งตามเวลาที่กำหนด

  Older topics...