ปฏิทิน TCAS'65

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์
(แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(ระดับปริญญาตรี) 65
รอบ portfolio
วันนี้ - 7 มกราคม 2565
***สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/
รหัส6617 การออกแบบแฟชั่น ……………………………….
คณะศิลปกรรมศาสตร์
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์        
(แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น) คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

    ข่าวและประกาศของเว็บ

    (There are no discussion topics yet in this forum)